Fysiotherapie de Goffert

Revalidatie en Prestatieverbetering voor Musici
 

Veelal zullen musici de hulp van de fysiotherapeut inroepen, omdat zij klachten hebben bij het musiceren. De fysiotherapeut zal daarbij op dezelfde wijze te werk gaan als bij overbelastingsblessures in het algemeen

Natuurlijk vormen musici een speciale groep, gezien de hoge prestaties die zij moeten kunnen leveren met betrekking tot instrumentele beheersing, expressie en stressbestendigheid. Bij overbelasting kan specifiek gedacht worden aan verandering van instrument, repertoire, omgeving, waarin gemusiceerd wordt, piekbelasting voor concerten, nieuwe speeltechniek etcetera. Verminderde belastbaarheid bij musici kan veroorzaakt worden door vermoeidheid/overtraining (vergelijkbaar met topsport), faalangst, negatief zelfbeeld, verlies aan plezier in het musiceren, of te hoge resultaatverwachting. Om alle aspecten van het probleem te kunnen verhelderen, zal de musicus zijn instrument bespelen en verschillende soorten repertoire demonstreren. Video-opnames kunnen met toestemming van de patiënt deel uitmaken van het onderzoek en de therapie. Zo nodig worden ergonomische aanpassingen aan het instrument gezocht, of wordt verwezen naar deskundigen op dat gebied. Prestatieverbetering is vooral gericht op het ontwikkelen van fijnmotorische vaardigheden ten behoeve van de instrumentele techniek en het verhogen van de communicatieve functie van het spel. De fysiotherapeut brengt hierbij zijn beroepseigen perspectief in, dat niet bedoeld is om bestaande patronen en overtuigingen af te breken, maar om nieuwe mogelijkheden in houding en beweging te ontdekken. De rol van de fysiotherapeut is hierin niet sturend, maar coachend. De musicus bepaalt daarbij zelf, op grond van de resultaten, de richting, waarin het leerproces zich ontwikkelt.