Fysiotherapie de Goffert

Kinderfysiotherapie & therapie voor zuigelingen

 

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich specifiek richt op de behandeling van zuigelingen en kinderen van 0-18 jaar. Een geregistreerde kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met lichamelijke klachten (over houding, beweging en evenwicht), motorische problemen en/of lichamelijke ontwikkelingsachterstanden.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek . Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt . Maar bij sommige kinderen duurt dat langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen/zuigelingen belemmeren in hun ontwikkeling.

Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut .

Zuigelingen

Bij behandelingen van zuigelingen wordt veel aandacht besteed aan ouderinstructie zodat ouders/verzorgers zelf leren hoe zij de ontwikkeling van hun kindje optimaal kunnen ondersteunen.

Basisschool leerlingen

Bij basisschoolkinderen is het belangrijk dat er met de ouders/verzorgers van het kind en indien nodig met de school afgestemd wordt.

Middelbareschool leerlingen

Bij de middelbare scholieren vind afstemming met de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers plaats (en soms met school). 

Nadat de problemen van een kind zijn onderzocht, wordt samen met de ouders en eventueel het kind zelf, een behandelplan opgesteld. Het is belangrijk dat de kinderfysiotherapeut inzicht heeft in passende behandelmethodes voor kinderen/zuigelingen. 

Kinderfysiotherapie van 0-18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket .